Salsa lessons - Revolucion


   Home

 

enchufla – standardno, samo pre vraćanja devojke, promeniš ruku (mojom desnom hvatam njenu levu)

enchufla doble -

caminala – na tri več se okrećem, onda 5-6-7 u mestu, i onda idem napred;  ako je „levo“ mogu da ispružim levu ruku pa na tu stranu...

dile que no – prebacujem je na drugu stranu, bez vrtenja, i onda krenem levom nogom unazad

dile que si – povlačim njenu levu ruku, prolazim levo od devojke i levom rukom je okrenem jednom u smeru kazaljke, i onda idem levom nogom unapred

exhibela – ustvari dile que si, levom nogom koraknem u levo, pa onda tu nogu prebacujem desno od desne i okrećem devojku u smeru kazaljke

sacala – kod enchufle, okrenemo je još jednom

sacala doble –kao iznad samo okrenem je jednom u smeru, pa onda idem ispod moje desne ruke, prelazim joj sa leve strane i istovremeno okrećem još jednom u smeru 360, a ja ostajem u mestu da bih mogao da je onda opet vratim levo od sebe

paseo –plešemo u krug 360 stepeni

amiga – držimo se za ruke normalno, počinje kao enchufla, ali ja se onda nalazim iza nje, leva ruka mi je na njenom levom ramenu, a desna na desnom, posle na jedan dižem ruke i prebacujem napred, onda 1, 2, 3 pauza, i onda na 5, 6, 7 okrećem je u smeru kazaljke, prebacujem njenu ruku na moje levo rame, onda puštam tu ruku, ruka  desna njoj iza leđa i vraćam je levo od mene

dame – okrećem se na levo, i idem ka drugoj devojci (koja je bila iza mene)

setenta – kao ranije, ali da ne zaboravim da kada nju okrenem dva puta, ja prolazim ispod moje desne ruke, a onda okrećem se 360 u smeru kazaljke, onda smo u liniji i vraćam je da bude levo od mene

pinar – počinje kao 70, ali je okrećem 2x, onda 1-2-3, onda je prebacujem, okrećući je, desno od mene, završimo sa 5-6-7 i onda radim 70

vayamon – ukrštene ruke, gore moja desna drži njenu desnu ruku, okrećem je u smeru kazaljke, onda je vraćam, ja se okrećem u smeru kazaljke 360 (kao na kraju 70), onda najpre 1-2-3, onda dižem moju desnu ruku, prolazim ispod nje (ne okrećem se), a devojka se okreće meni iza leđa, onda je okrećem desnom rukom u kontra smeru, puštam desnu ruku, levu i dalje držim, i vraćam je levo od mene   

Parte de brazo – enchufle, samo posle ja idem napred 5-6-t i ujedno se polako okrećem ka devojci, tako da sam leđima okrenut ka centru kruga, stavljam njenu desnu ruku njoj iza leđa i hvatam tu ruku svojom desnom rukom (leva mi ostane na njenom boku), onda je okrećem tom desnom rukom, i istovremeno se i ja okrećem u kontra smeru kazaljke na 7, puštam ruku, ulazim u enchuflu i onda se još jednom okrećem valjda kao na kraju 70

Copelia – počinje kao sombrero, ali sve radim samo jednom, desnom rukom, 1-2-3  5-6-7, onda idem napred  1-2-3,ruka je dole, sa 5 desnom nogom napred ukoso desno, -6, na -7 okrećem se kontra smer(ulevo), menjam ruku, i onda kao kada završavam 70

Setenta doble – počinje kao 70, 1-2-3 5-6-7, pa opet 1-2-3, 5-6-7, ali ruke zadržavam iznad moje glave, devojka je iza mene, onda leva noga nazad malo ukoso sa 1-2-3, onda udesno sa 5-6-7, moja desna ruka na njenim leđima (5-6-7 radim u mestu na 7 spuštam i levu ruku), prolazim ispod moje leve ruke, i okrećem je trzajem u smeru kazaljke